มนุษย์เงินเดือนเช่าคอนโดฯ สุขุมวิทคุ้มจริงหรือ?

มนุษย์เงินเดือนเช่าคอนโดฯ สุขุมวิทคุ้มจริงหรือ?

ความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของคนเมืองกรุงนั้นต้องเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง แหล่งรวมไลฟ์สไตล์ หรือที่อยู่อาศัย นี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่เลือกที่จะเช่าอยู่มากกว่าซื้อและผ่อนในระยะยาว จึงทำให้เกิดคำถามตามมาว่า แล้วสำหรับมนุษย์เงินเดือนเช่าคอนโดฯ สุขุมวิทคุ้มจริงหรือ? เพราะย่านสุขุมวิทนั้นคือ CBD ของกรุงเทพฯ ที่ถึงแม้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แต่บางครั้งก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่มีค่าครองชีพสูง วันนี้เราจึงขอเสนอ 3 เหตุผลที่จะช่วยไขข้อสงสัยให้กับเหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายจะได้รู้กันไปเลยว่าเช่าคอนโดฯ สุขุมวิทนั้นดียังไง…

 

ประหยัดเวลา

เรื่องแรกเลยคือเรื่องของการประหยัดเวลาที่เห็นผลได้จริง เพราะผู้ที่ปล่อยให้เช่าคอนโดฯ สุขุมวิทนั้น ส่วนมากมักจะเป็นโครงการคอนโดฯ ที่ตั้งอยู่ติดกับรถไฟฟ้าหรือติดถนนใหญ่เลย และในบริเวณพื้นที่นั้นๆ มักมีมอเตอร์ไซต์รับจ้างที่จะช่วยทำให้ทุกการเดินทางเร็วขึ้นบนท้องถนน แต่หากต้องการเลือกใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสก็สามารถกะเวลาคร่าวๆ ระหว่างสถานีในการเดินทางได้ค่อนข้างแม่นยำ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางมากนัก แถมยังเหลือเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกด้วย

 

ประหยัดค่าใช้จ่าย
เมื่อเลือกเช่าคอนโดฯ สุขุมวิทแล้ว ก็จะยิ่งทำให้เซฟค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของค่าเดินทาง ไม่ต้องต่อรถ ไม่ต้องจ่ายค่าทางด่วน ไม่ต้องเปลืองน้ำมันในช่วงเวลารถติด เพราะสามารถเลือกใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีสถานีอยู่ตลอดเส้นทางถนนสุขุมวิท

 

ศูนย์รวมการดำเนินชีวิตรอบด้าน

การเลือกเช่าคอนโดฯ สุขุมวิทจะยิ่งช่วยทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินที่มีให้เลือกสรรอย่างหลากหลาย มีซูเปอร์มาร์เก็ตมากมายทั้งในศูนย์การค้าขนาดใหญ่และตามแหล่งคอมมูนิตี้มอลล์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งแฮงเอ้าท์สุดฮิปเอาใจคนชอบนั่งชิลที่สามารถเลือกได้ตามชอบ รวมไปถึงอาหารหลากหลายเชื้อชาติที่รอให้คุณแวะเวียนมาชิม นอกจากนี้ยังมีฟิตเนสต่างๆ เอาใจคนรักสุขภาพ ที่ทั้งหมดนี้คุณจะสามารถพบเห็นได้ง่ายๆ เมื่อตกลงใจเช่าคอนโดฯ สุขุมวิท

 

สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลือกเช่าคอนโดฯ สุขุมวิทดีหรือไม่? แนะนำให้ลองพิจารณาจากเหตุผลง่ายๆ ทั้ง 3 ข้อเบื้องต้นดูก่อน ว่าสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบคุณได้หรือไม่ อยู่ใกล้สถานที่ทำงานของคุณหรือเปล่า เป็นวิถีชีวิตแบบที่คุณชอบจริงๆ ใช่หรือไม่? หากเลือกแล้วว่าดีคิดแล้วว่าคุ้ม อย่ารอช้าเลือกเช่าคอนโดฯ สุขุมวิทโครงการที่เหมาะกับคุณเลยตั้งแต่วันนี้ แล้วมาสัมผัสการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สไตล์คนเมืองหลวงกัน…

8 ขั้นตอนการจัดการพลังงานหน้าที่ส่วนรวมที่ไม่ควรมองข้าม

8 ขั้นตอนการจัดการพลังงานหน้าที่ส่วนรวมที่ไม่ควรมองข้าม

เพราะการจัดการพลังงานคือหน้าที่ส่วนรวมที่ทุกคนภายในองค์กรไม่ควรมองข้ามเพื่อให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งความหมายของการจัดการพลังงานคือ การรู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทำให้สามารถเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ ดังนั้นองค์กรส่วนใหญ่จึงมีนโยบายจัดตั้งโรงงานควบคุม และอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กรเพื่อควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินการจัดการพลังงานในองค์กรตามที่กล่าวนั้นแบ่งออกได้เป็น 8 ขั้นตอนดังนี้

 

  1. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน คอยควบคุมดูแลสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและรายงานผลลัพธ์ต่อเจ้าของหรือผู้ประกอบการในองค์กรนั้นๆ รวมถึงเสนอแนะเกี่ยวกับการทบทวนการจัดการพลังงานที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในอนาคต

 

  1. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น ว่าภายในองค์กรมีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใด และนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อไป

 

  1. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยติดประกาศไว้ในที่ซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นได้ง่ายเพื่อให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบายการจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสม

 

  1. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลักคือ การรวบรวมข้อมูลการผลิต การบริการ และการใช้พลังงานของทุกฝ่าย และการตรวจสอบประเมินการใช้พลังงานขององค์กร เพื่อการค้นหาศักยภาพ และใช้สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ และการจัดการพลังงานต่อไปในอนาคต

 

  1. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ผู้ดูแลองค์กรต้องจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายการจัดการพลังงาน และแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์

 

  1. การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และดำเนินการค้นหาสาเหตุหรือแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงให้การทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

  1. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน ทางองค์กรตัองจัดให้มีคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตาม และตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานที่ทำขึ้นว่ามีการปฏิบัติงานตามแผนจริง และรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป็นรายงานผลด้วย

 

  1. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง ในกรณีที่พบปัญหาในการดำเนินการคณะที่รับผิดชอบต้องทำการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากปัจจัยใด เพื่อหาแนวทางแก้ไข และปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานใหม่ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง